ประโยชน์ของหนังสือสวดมนต์

โลกปัจจุบันวิทยาการได้ก้าวหน้าขึ้นไปสูงมากๆ มนุษย์อยู่บนโลกด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวไกล แต่จิตใจมนุษย์เรานั้นกลับถอยหลังลงคลองทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เรามีความโลภอยู่ในตัวมากจนเกินไป เห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ไม่มีใครเดินทางสายกลางตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาหรือออาจจะลืมคำสอนในทางศาสนา ทุกๆศาสนาสอนให้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราหันกลับมาสู่ยุคแห่งศีลธรรมได้นั้นนั่นก็คือการละเสียในทางที่ไม่ดี การฝึกปฏิบัติธรรมให้เกิดความคิดที่ดี  แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปฝึกปฏิบัติธรรมและละทิ้งการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็เคร่งเกินไป ปัจจุบันมีสื่อหลากหลายช่องทางในการที่จะทำให้คนเราได้ศึกษาพระธรรมได้ง่ายขึ้น เช่น การอ่านหนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ  และถ้าจะให้ดีที่สุดนั่นก็คือการอ่านหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กเล่มใหญ่ก็ไม่เป็นไร การอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่ดีและมีแประโยชน์อย่างสูงสำหรับคนเรา นอกจากจะได้ความรู้แล้ว เรายังจะได้ความมีสมาธิที่แน่วแน่การอ่านหนังสือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสายตาเรา สมองและความคิดได้จดจ่อไปยังหนังสือ เกิดการจินตนาการทำให้สมองได้ใช้งาน นักปราชญ์หลายๆท่านนอกจากจะอ่านหนังสือแล้วท่านยังเป็นผู้ที่รู้จักการสังเกต การคิดและการตั้งคำถาม การที่เรารู้จักคิดนี้จะทำให้เรามีการต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ หลายคนมีปัญหาในทางด้านความคิด หนึ่ง “คิดมาก” การคิดมากถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับผมเพราะมนทำให้ปวดหัว และส่วนใหญ่เราก็จะปวดหัวในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้น ถ้าเราเปลี่ยนจากคิดมากมาเป็น “คิดเยอะ ”อะไรๆก็น่าจะดูดีขึ้น เพราะการคิดเยอะในส่วนตัวผมถือว่าเป็นการคิดละเอียด คิดหาเหตุหาผล คิดโดยมีการวางแผน คิดอย่างรอบด้าน นี่แหละคือการคิดเยอะที่แตกต่างจากการคิดมาก สองการที่เราคิดไม่ค่อยจะลงตัวกับคนอื่น หรือ “เห็นต่าง” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราผิดเลยในทันที แต่ก็ต้องหาเหตุหาผลก่อนว่าเราคิดเห็นต่างนั้นเรามีเหตุผลอะไร ในสังคมแห่งประชาธิปไตยถือว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่ได้รับการยอมรับ แต่อันที่จริงเราต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วย เขาต้องฟังเราว่าเรามีเหตุผลอะไรในการคิดต่าง และสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนมาก ไม่ใช่คัดค้านแล้วก็ทำตัวเป็นปรปักษ์นั่นถือว่าเป็นวิถีแห่งคนพาล บางทีเราก็ยอมรับว่าเสียงส่วนน้อยถูกต้องเนื่องจากว่าในบางเรื่องเราก็มองในเรื่องของผลประโยชน์และพวกพ้องเสียมากกว่าไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องนี่จึงเป็นข้อเสียของประชาธิปไตย ทั้งนี้เราก็คงต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป เมื่อครั้งในสมัยพระพุทธกาลแม้กระทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกติฉินนินทาหรือว่าบางทีถูกทำร้ายถึงกับห้อพระโลหิตก็มีมาแล้วทั้งๆที่โลกเราสดุดีว่าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ พระพุทธองค์ยึดหลักแห่งความให้อภัย การให้อภัยนอกจากจะไม่เป็นการจองกรรมจองเวรแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยอีก การศึกษาหาความรู้ในหนังสือสวดมนต์สมัยนี้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งนัก เราไม่ต้องออกเดินไปที่ไหนแค่เปิดคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์เราก็จะได้รับความรู้ หากแต่ว่าเว็บไซต์นั้นต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และให้ปัญญา แต่ผมแนะนำให้อ่านหนังสือสวดมนต์น่าจะดีกว่าทั้งนี้หนึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่าน สองหนังสือเป็นสิ่งที่พกพาง่ายและสะดวกที่จะนำติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหน […]

ความสำคัญของช่างกุญแจ

ในชีวิตประจำวันนอกจากปัจจัย 4 อย่างแล้วเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างบางคนอาจจะนึกได้ว่ามีโทรศัพท์ เงิน สิ่งที่ตั้งใจจริงที่กำลังจะบอกก็คือ “กุญแจ” มันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเป็นอย่างมาก สิ่งเจ้าตัวกุญแจเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่อาจรู้ได้ แต่เมื่อมองไปรอบๆตัวเรา กุญแจนั้นมีทั้งกุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจล๊อคสิ่งมีค่ามากมาย ซึ่งโลกของเราถูกขับเคลื่อนด้วยกุญแจแต่ถ้าจะมีวสิ่งใดที่มาทดแทนนั้นก็ยังคงเป็นไปได้ยากอยู่ แต่หากเป็นสแกนนิ้วมือ ม่านตา ปัจจุบันนี้เริ่มมีเข้ามาอยุ่แต่จะเป็นแค่เฉพาะบริษัทหรือบ้านที่ที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการจะติดตั้งตัวสแนลายนิ้วมือเหล่านี้ ซึ่งบ้านธรรมดาหรือบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนักจะไม่นิยมใช้ ดังนั้นจึงมั่นใจเได้เลยว่าช่างกุญแจยังจะเป็นอาชีพที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้ ช่างกุญแจ สามารถหาเงินมาจากการสร้างกุญแจขึ้นมา ปั๊มกุญแจ รวมไปถึงการซ่อมแซมกุญแจต่างๆ ทำให้อาชีพร้านกุญแจนั่นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทำเงินได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะด้วยปัญหามากมายเช่น กุญแจหาย เสียหาย สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกวัน ทำให้อาชีพนี้ยังคงได้รับความนิยมในการใช้บริการและดูเหมือนจะมากขึ้นอีกด้วย แต่ก็ยังคงเป็นที่น่าแปลกใจทั้งที่มีความต้องการในการใช้กุญแจอย่างมาก แต่ร้านทำกุญแจในบริเวณชุมชนหนึ่งจะมีอย่างมากก็เพียงร้านเดียวเท่านั้น ทำให้การเริ่มต้นทำร้านกุญแจในตอนนี้ยังคงมีตลาดรองรับและมีการแข่งขันไม่สูง ช่างกุญแจจึงเป็นอาชีพที่สนใจและน่าศึกษาการทำงานค่อนข้างมากเลยค่ะ