ประโยชน์ของหนังสือสวดมนต์

โลกปัจจุบันวิทยาการได้ก้าวหน้าขึ้นไปสูงมากๆ มนุษย์อยู่บนโลกด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวไกล แต่จิตใจมนุษย์เรานั้นกลับถอยหลังลงคลองทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เรามีความโลภอยู่ในตัวมากจนเกินไป เห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ไม่มีใครเดินทางสายกลางตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาหรือออาจจะลืมคำสอนในทางศาสนา ทุกๆศาสนาสอนให้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราหันกลับมาสู่ยุคแห่งศีลธรรมได้นั้นนั่นก็คือการละเสียในทางที่ไม่ดี การฝึกปฏิบัติธรรมให้เกิดความคิดที่ดี  แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปฝึกปฏิบัติธรรมและละทิ้งการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็เคร่งเกินไป ปัจจุบันมีสื่อหลากหลายช่องทางในการที่จะทำให้คนเราได้ศึกษาพระธรรมได้ง่ายขึ้น เช่น การอ่านหนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ  และถ้าจะให้ดีที่สุดนั่นก็คือการอ่านหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กเล่มใหญ่ก็ไม่เป็นไร

การอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่ดีและมีแประโยชน์อย่างสูงสำหรับคนเรา นอกจากจะได้ความรู้แล้ว เรายังจะได้ความมีสมาธิที่แน่วแน่การอ่านหนังสือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสายตาเรา สมองและความคิดได้จดจ่อไปยังหนังสือ เกิดการจินตนาการทำให้สมองได้ใช้งาน นักปราชญ์หลายๆท่านนอกจากจะอ่านหนังสือแล้วท่านยังเป็นผู้ที่รู้จักการสังเกต การคิดและการตั้งคำถาม การที่เรารู้จักคิดนี้จะทำให้เรามีการต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ หลายคนมีปัญหาในทางด้านความคิด หนึ่ง “คิดมาก” การคิดมากถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับผมเพราะมนทำให้ปวดหัว และส่วนใหญ่เราก็จะปวดหัวในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้น ถ้าเราเปลี่ยนจากคิดมากมาเป็น “คิดเยอะ ”อะไรๆก็น่าจะดูดีขึ้น เพราะการคิดเยอะในส่วนตัวผมถือว่าเป็นการคิดละเอียด คิดหาเหตุหาผล คิดโดยมีการวางแผน คิดอย่างรอบด้าน นี่แหละคือการคิดเยอะที่แตกต่างจากการคิดมาก สองการที่เราคิดไม่ค่อยจะลงตัวกับคนอื่น หรือ “เห็นต่าง” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราผิดเลยในทันที แต่ก็ต้องหาเหตุหาผลก่อนว่าเราคิดเห็นต่างนั้นเรามีเหตุผลอะไร ในสังคมแห่งประชาธิปไตยถือว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่ได้รับการยอมรับ แต่อันที่จริงเราต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วย เขาต้องฟังเราว่าเรามีเหตุผลอะไรในการคิดต่าง และสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนมาก ไม่ใช่คัดค้านแล้วก็ทำตัวเป็นปรปักษ์นั่นถือว่าเป็นวิถีแห่งคนพาล บางทีเราก็ยอมรับว่าเสียงส่วนน้อยถูกต้องเนื่องจากว่าในบางเรื่องเราก็มองในเรื่องของผลประโยชน์และพวกพ้องเสียมากกว่าไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องนี่จึงเป็นข้อเสียของประชาธิปไตย ทั้งนี้เราก็คงต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป เมื่อครั้งในสมัยพระพุทธกาลแม้กระทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกติฉินนินทาหรือว่าบางทีถูกทำร้ายถึงกับห้อพระโลหิตก็มีมาแล้วทั้งๆที่โลกเราสดุดีว่าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ พระพุทธองค์ยึดหลักแห่งความให้อภัย การให้อภัยนอกจากจะไม่เป็นการจองกรรมจองเวรแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยอีก การศึกษาหาความรู้ในหนังสือสวดมนต์สมัยนี้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งนัก เราไม่ต้องออกเดินไปที่ไหนแค่เปิดคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์เราก็จะได้รับความรู้ หากแต่ว่าเว็บไซต์นั้นต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และให้ปัญญา แต่ผมแนะนำให้อ่านหนังสือสวดมนต์น่าจะดีกว่าทั้งนี้หนึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่าน สองหนังสือเป็นสิ่งที่พกพาง่ายและสะดวกที่จะนำติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหน และสามประการสุดท้ายหนังสือเป็นสมบัติอันล้ำค่าเราสามารถใช้มันได้ตลอดเวลาที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหรืออาจหลงลืมไปบ้างก็แล้วแต่

 

หนังสือตำราในปัจจุบันไม่ใช่ตำราที่จะพาเราเครียดหรือเน้นวิชาการจนหนักมากเกินไป มีหนังสือธรรมะ หรือหนังสือสวดมนต์ที่ให้ความรู้ประกอบกับความบันเทิงมากมายหลายสำนักและหาซื้อหาอ่านได้ง่ายตามห้องสมุดและตามท้องตลาด ในส่วนของผมขอแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะ หรือหนังสือสวดมนต์แบบไม่เครียดของ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เช่น ถอดอะไรก็ถอดได้แต่อย่าถอดใจ นอกจากจะได้รับธรมะดีๆแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานเฮฮาคลายเครียดและได้รับความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายในท้องตลาด ของท่านพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอม ของท่านมหาวุฒิชัย หรือแม้แต่ของท่านพระไพศาล วิสาโล ก็ให้ความคิดหลายหลายมุมมองน่าอ่านทั้งนั้นเลยครับ ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความตึงเครียดเพราะต่างคนต่างต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ธรรมะสามรถทำให้มีอาชีพ มีชีวิตและมีการงานที่ดีได้อย่างมีความสุข โลกนี้เดินทางมาได้เพราะมนุษย์มีวัฒนธรรมต่างจากสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์รู้จักการเรียนรู้ค้นคว้าและทดลองสั่งสมนานนับหมื่นปี ฉะนั้นแล้วไม่สายเกินไปที่เราจะหาหนังสือมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความรู้นั้นก็จะได้นำมาพัฒนาตัวตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข